MAS Radbuza > Projekty MAP > CLIL – Content and Language Integrated Learning

CLIL – Content and Language Integrated Learning

CLIL neboli Content and Language Integrated Learning (obsahově a jazykově integrované učení) je metoda, která patří     k významným kurikulárním trendům současného evropského školství, a je jednou z možných strategií dvojjazyčného vzdělávání. Tato metoda plně integruje výuku učiva jak daného předmětu, tak i cizího jazyka. CLIL má výrazný interdisciplinární charakter, kdy dochází k propojení jazykové výuky a vyučovaného předmětu. Jednou z aktivit partnerství MAP na Stodsku a Nýřansku byla spolupráce ohledně tvorby pracovních listů k této metodě. Autorkou těchto materiálů  a zároveň hlavní myšlenky pro jejich vznik je Mgr. Michaela Hlaváčová, lektorka metody CLIL a dalších odborných dovedností  a též učitelka na 2. stupni ZŠ v Dobřanech.  Její nápady v praxi odzkoušela a připomínkovala   Mgr. Štěpánka Opltová, která učí na stejné škole na 1. stupni, autorské obrázky nakreslila a připravila jejich kolegyně   Mgr. Gabriela Klinkovská a do konečné podoby grafické podoby listy zpracoval Vladimír Weber. Výsledek této více jak roční činnosti máte nyní k dispozici ke stažení na odkazech níže. Více k metodě viz slovo lektorky. Pracovní listy jsou primárně tvořeny pro vlastivědu 3. třídy, nicméně lze využít dle Vašeho uvážení napříč celým prvním stupněm.

Úvodní slovo lektorky Mgr. Michaely Hlaváčové k metodě CLIL zde.

Pracovní listy ke stažení komplet zde.

Náhledy jednotlivých listů:

 • Měření:    1    2
 • Měření času:    1    2    3
 • Místa v obci:    1    2    3    4
 • Národní parky:    1    2
 • Obojživelníci:    1    2
 • Peníze – nákup:    1    2
 • Planety:    1    2
 • Povolání:    1    2
 • Rodina:    1
 • Rostliny:    1    2    3
 • Ryby:    1    2
 • Skupenství vody:    1    2
 • Smysly:    1    2
 • Světové strany:    1    2
 • Třídění odpadu:    1    2
 • U vody:    1    2
 • Živá a neživá příroda:    1    2    opakování
 • Živá příroda:    1
 • Živá příroda – člověk:    1
 • Živá příroda – části těla:    1    2    3    4    5
 • Živá příroda – obratlovci:    1
 • Živá příroda – obratlovci, bezobratlí:    1    mix    shrnutí
 • Živá příroda – obratlovci, bezobratlí – části těla:    1    2
 • Živá příroda – obratlovci, bezobratlí – strava:    1    2    3
 • Živá příroda – obratlovci, bezobratlí – slovní zásoba:    1    2