MAS Radbuza > Zájmové skupiny

Zájmové skupiny

Členové MAS Radbuza jsou na základě svého vlastního rozhodnutí přiřazeni k jedné ze zájmových skupin. Každý člen může být příslušný právě k jedné zájmové skupině. V současné době má MAS šest zájmových skupin viz níže.

SEZNAM ZÁJMOVÝCH SKUPIN POČET ČLENŮ
1. Zemědělství a podnikání 4
2. Životní prostředí a ochrana krajiny 4
3. Obnova a rozvoj obcí 10
4. Vzdělávání a sociální problematika 6
5. Kulturní dědictví a cestovní ruch 8
6. Spolková činnost 8