MAS Radbuza > SCLLD > Výzvy SCLLD 2014+ > Integrovaný regionální operační program (IROP) > IROP 1.5 Zkvalitnění infrastruktury pro sociální podnikání

IROP 1.5 Zkvalitnění infrastruktury pro sociální podnikání

Již proběhlo:

7. Výzva MAS Radbuza-IROP-Zkvalitnění infrastruktury pro sociální podnikání (II.)

Text výzvy

Příloha č. 1- Kritéria hodnocení projektů

Kontrolní list FN/P – 7. výzva (schválený ke dni 14.12.2018)

Kontrolní list k věcnému hodnocení – 7. výzva (schválený ke dni 14.12.2018)

Pozvánka seminář

Obecné dokumenty a informace k výzvám

Prezentace ze semináře pro žadatele

Seznam přijatých projektů do 7. výzvy

Další ukončené výzvy:

3. Výzva MAS Radbuza-IROP-Zkvalitnění infrastruktury pro sociální podnikání (I.)

Popis opatření:

Vznik nového sociálního podniku

Sociální podnik vytváří nová pracovní místa pro osoby ze znevýhodněných cílových skupin. Celý podnik funguje na principech sociálního podniku, které má uvedené ve svých zakládacích dokumentech.

Příklad projektu: Zakoupený objekt je rekonstruován, aby v něm mohl být provozován sociální podnik. Při rekonstrukci a nákupu zařízení a vybavení jsou zohledňovány specifické potřeby cílových skupin, např. bezbariérové úpravy prostor, zázemí pro znevýhodněné zaměstnance.

Rozšíření kapacity sociálního podniku

Rekonstrukce objektu, aby v něm mohl být provozován sociální podnik, při rekonstrukci a nákupu zařízení a vybavení jsou zohledňovány specifické potřeby cílových skupin. Ve stávajícím sociálním podniku může dojít k zakoupení nových prostor a rozšíření kapacity podniku nebo sociální podnik začne provozovat novou podnikatelskou aktivitu. Vždy se musí vytvořit nová pracovní místa pro osoby z cílových skupin, vzroste tedy počet zaměstnaných osob z cílových skupin.

Karta s informacemi k danému opatření.