MAS Radbuza > Dotace MAS > Výzvy SCLLD > Integrovaný regionální operační program (IROP)

Integrovaný regionální operační program (IROP)

Opatření:

Dokumenty a informace k výzvám:

V případě, že máte již vymyšlený konkrétní projektový záměr, vyplňte prosím nejprve tento formulář (návod pro vyplnění najdete zde), který slouží k utřídění myšlenek před podáním Žádosti o dotaci na MAS. Vyplněný formulář zašlete na kontaktní email: info@mas-radbuza.cz a následně můžete využít i osobní konzultace v kanceláři MAS Radbuza, z.s.