MAS Radbuza > Dotace MAS > Výzvy SCLLD > Integrovaný regionální operační program (IROP) > IROP 1.1 Péče o národní kulturní památky MAS Radbuza

IROP 1.1 Péče o národní kulturní památky MAS Radbuza

Aktuálně vyhlášeno:

 6. výzva MAS Radbuza-IROP-Péče o národní kulturní památky MAS Radbuza (II.)

Text výzvy

Příloha č. 1 – Kritéria hodnocení projektů

Pozvánka na seminář

Obecné dokumenty a informace k výzvám

Prezentace ze semináře k výzvě

Seznam přijatých projektů do 6. výzvy

Seznam projektů vybraných MAS k podpoře

Již proběhlo:

1. Výzva MAS Radbuza-IROP-Péče o národní kulturní památky MAS Radbuza(I.)

Popis opatření:

Součástí revitalizace budou opatření, nezbytná pro efektivní zpřístupnění, plnohodnotné využití, zatraktivnění a zabezpečení souboru památek, např.:

– zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků,
– odstraňování přístupových bariér,
– zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení,
– restaurování památek,
– rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů a budování nových expozic a depozitářů,
– digitalizace památek a mobiliářů,
– obnova parků a zahrad u souborů památek,
– modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí.

Příklad projektu: V práci projektu může být realizována rekonstrukce národní kulturní památky, včetně obnovy parků a zahrad, které jsou součástí této kulturní památky.

Karta s informacemi k danému opatření.