MAS Radbuza > Projekty MAP > MAP Nýřany (2016-2018)

MAP Nýřany (2016-2018)

Anotace projektu:
Vytvoření Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v SO ORP Nýřany, který stanoví priority ve vzdělávacím systému s ohledem na danou lokalitu, její specifika a potřeby, určí kroky k naplnění a dosažení stanovených cílům vzdělávání a současně vznik platformy pro komunikaci a spolupráci všech aktérů v území dotčených oblastí vzdělávání a školství od zřizovatelů, přes učitele, ředitele škol a školek, organizace zabývající se mimoškolním vzděláváním až po veřejnost zastoupenou rodiči a dětmi.

Harmonogram projektu:

Předpokládané datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 6. 2016
Skutečné datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 6. 2016
Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu: 31. 5. 2018
Doba trvání v měsících: 24