MAS Radbuza > Novinky
9/5 2022

Avízo vyhlášení 7. výzvy PRV

Aktuálně pro Vás připravujeme vyhlášení 7. výzvy PRV, která bude zaměřena na podporu zemědělského, nezemědělského podnikání, lesnickou infrastrukturu, na neproduktivní investice v lesích a na podporu obnovy a rozvoje venkova. Předpokládaný datum vyhlášení je 16.5.2022. Sledujte naše webové stránky, kde naleznete aktuální informace.

28/2 2022

Grantový program MAS na rok 2022 vyhlášen

I v roce 2022 vyhlašuje MAS Radbuza, z.s. svůj grantový program na podporu lokálních kulturních a společenských akcí v zájmovém území MAS. Žádosti můžete podávat od 1. 3. 2022 až do 30. 4. 2022. Bližší informace k programu včetně pravidel a dalších příloh naleznete na stránce Grantového programu.

25/1 2022

Termín jednání Výběrové komise

V termínu 3.2.2022 od 16:30 se v kanceláři MAS Radbuza ve Stodě uskuteční jednání Výběrové komise. Při tomto jednání bude provedeno věcné hodnocení projektů podaných do 12. a 13. výzvy MAS Radbuza IROP. Jednání je neveřejné, členové MAS Radbuza mohou prostřednictvím kanceláře MAS požádat o účast na těchto jednáních.

15/10 2021

Vyhlášené výzvy IROP

Ke dni 15. 10. 2021 vyhlásila MAS Radbuza 12. výzvu MAS Radbuza-IROP-Péče o národní kulturní památky MAS Radbuza (III.) a 13. výzvu MAS Radbuza-IROP-Zkvalitnění infrastruktury pro bezmotorovou dopravu a zvýšení bezpečnosti dopravy (IV.) v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Ukončení příjmu žádostí je do 30.11.2021. Veškeré informace k těmto výzvám naleznete na našich webových stránkách ZDE.

5/8 2021

Koncepční část SCLLD 2021 – 2027

Vážení obyvatelé v území MAS Radbuza, předkládáme k připomínkování předfinální verzi Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) pro programové období 2021 – 2027. Pokud budete mít k této verzi připomínky či další náměty, zašlete nám je e-mailem na info@mas-radbuza.cz Pro zaznamenání připomínek prosím využijte připomínkovací formulář ZDE a zašlete nejpozději do 19.8.2021 Předfinální verze SCLLD je ke stažení ZDE

27/7 2021

Termín jednání Výběrové komise

V termínu 3.8.2021 od 16:30h se v kanceláři MAS Radbuza ve Stodě uskuteční jednání Výběrové komise. Při tomto jednání bude provedeno věcné hodnocení projektů podaných do 6. výzvy MAS Radbuza PRV. Jednání je neveřejné, členové MAS Radbuza mohou prostřednictvím kanceláře MAS požádat o účast na těchto jednáních.