MAS Radbuza > O nás > Jak se stát členem

Jak se stát členem

Podmínky, které je nutné splnit, chcete-li  se stát členem MAS Radbuza:

Členem Spolku se může na základě písemné přihlášky stát každá fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a je plně svéprávná, či právnická osoba. Člen Spolku musí mít na území trvalé bydliště, sídlo nebo provozovnu nebo musí prokazatelně na daném území místně působit. Přihláška k členství musí obsahovat kromě identifikace zájemce o členství též popis jeho činnosti, vztahu k území a údaj o tom, v jaké zájmové skupině má zájem být členem. Přijetí obce za člena Spolku a zařazení obce do území Spolku podléhá schválení příslušného orgánu obce (obec nesmí být členem více Spolků s obdobnou povahou – MAS).

1) Obec či město, ve kterém žadatel žije či jinak působí, musí být v zájmovém území MAS Radbuza

– poté kdokoli, splňující podmínky dané stanovami spolku, z této obce či města může žádat o členství.

2) Obec, město, podnikatel, zemědělec, nezisková organizace, aj. musí dodat do kanceláře MAS Radbuza, z.s. ve Stodě vyplněnou přihlášku.

Přihlášku naleznete ZDE.

Pokud si nebudete jistí vyplněním přihlášky, prohlídněte si některý ze vzorů, případně se obraťte s dotazem přímo na kancelář MAS.

Pokud jste aktivní občan, který nezastupuje žádnou právnickou osobu, nejste osoba samostatně výdělečně činná, ale máte zájem se zapojit jako člen do MAS Radbuza, vyplňujte přihlášku podle vzoru pro AKTIVNÍ OBČANY.

Jste firma (s.r.o., a.s., …)? Pak použijte vzor pro FIRMY.

Jste osoba samostatně výdělečně činná? Pak použijte vzor pro OSVČ.

Jste nevládní nezisková organizace (spolek, ústav, …)? Pak použijte vzor pro NNO.

Jste město nebo obec? Pak použijte vzor pro OBCE.

O přijetí rozhoduje Výkonná rada. Přijatý (či nepřijatý) člen je písemně vyrozuměn. 

Každý člen je povinen platit roční členské příspěvky. Ty jsou aktuálně stanoveny následujícím způsobem:

obce, města: 4 Kč na obyvatele

aktivní občané: 100 Kč

neziskové organizace: 500 Kč

podnikatelské subjekty (OSVČ, s.r.o., a.s.): 1000 Kč