MAS Radbuza > SCLLD > Výzvy SCLLD 2014+ > Operační program Zaměstnanost (OPZ) > OPZ 2.2 Sociální podnikání

OPZ 2.2 Sociální podnikání

Popis opatření:

Cílem opatření je vytvářet vhodné podmínky pro rozvoj či vznik sociálních podniků.  V rámci plánovaných aktivit je zájem zaměřit se především na integrační typ sociálního podniku. Předmětem opatření budou řešení vedoucí ke zvýšení zaměstnávání osob zdravotně hendikepovaných a sociálně vyloučených.

Vznik a rozvoj nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání – integrační sociální podnik / environmentální sociální podnik (vytvoření a zachování pracovních míst pro cílové skupiny, vzdělávání zaměstnanců z cílových skupin a vzdělávání ostatních zaměstnanců sociálního podniku financovaných z přímých nákladů projektu, marketing sociálního podnikání, provozování sociálního podnikání).

Karta s informacemi s danému opatření.