MAS Radbuza > SCLLD > Výzvy SCLLD 2014+ > Operační program Zaměstnanost (OPZ) > OPZ 2.4 Prorodinná opatření

OPZ 2.4 Prorodinná opatření

Aktuálně vyhlášeno:

Aktuálně není vyhlášena žádná výzva.

Již proběhlo:

5. výzva MAS Radbuza-OPZ-Prorodinná opatření (III.) – ukončena 17.6.2019

4. výzva MAS Radbuza-OPZ-Prorodinná opatření (II.)– ukončena 26.4.2018

1.výzva MAS Radbuza-OPZ-Prorodinná opatření (I.) – ukončena 30.6.2017

 

Popis opatření:

Podpora zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem zařízení (typu školní družiny, kluby), s možností podpory příměstských táborů v době školních prázdnin (pro děti mladšího školního věku, možná podpora dopravy dětí do těchto zařízení); podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost (vznik, transformace a provoz dětských skupin dle zákona č. 274/2014 Sb., podpora živností volných a vázaných dle živnostenského zákona; individuální péče o děti (vzdělávání chův,  příprava a realizace dalšího vzdělávání podle zákona č. 179/2006 Sb., podpora pracovního uplatnění).

Karta s informacemi s danému opatření.