MAS Radbuza > Výzvy SCLLD 2021+ > Strategický plán Společné zemědělské politiky (SP SZP)

Strategický plán Společné zemědělské politiky (SP SZP)

Alokace MAS Radbuza pro programové období 2021 – 2027 je 38 mil. Kč. Tento dotační program je „nástupcem“ známého Programu rozvoje venkova (PRV). Rovněž oblasti podpory (Fiche) vychází z tohoto programu, kdy však bylo sloučeno více aktivit do jedné Fiche.

Programový rámec SP SZP