MAS Radbuza > SCLLD > Výzvy SCLLD 2014+ > Program rozvoje venkova (PRV) > PRV 3.1 Podpora zemědělského podnikání

PRV 3.1 Podpora zemědělského podnikání

Popis opatření: 

Podpora je zaměřena na zvýšení celkové výkonnosti a udržitelnosti zemědělského podniku.

Podporované aktivity:

-hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě, je určena na investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu a pro školkařskou produkce

– investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu a investice do pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku

Dotaci lze poskytnout pouze na investiční výdaje:

1) Stavby, stroje a technologie v živočišné výrobě

2) stavby, stroje a technologie pro rostlinnou a školkařskou výrobu

3) peletárny, jejichž veškerá produkce bude spotřebována přímo v zemědělském podniku

4) nákup nemovitosti

Karta s informacemi k danému opatření.