MAS Radbuza > SCLLD > Výzvy SCLLD 2014+ > Program rozvoje venkova (PRV) > PRV 3.9 Neproduktivní investice v lesích

PRV 3.9 Neproduktivní investice v lesích

Popis opatření:

Podpora zahrnuje investice ke zvyšování environmentálních a společenských funkcí lesa podporou činností využívajících společenského potenciálu lesů.

Podporované aktivity:

Způsobilé pro podporu jsou projekty zaměřené na posílení rekreační funkce lesa a aktivity vedoucí k usměrňování návštěvnosti území:

– značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty (do šíře 2 m),

– značení významných přírodních prvků, výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků

– zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, závory

Realizovat lze také opatření k údržbě lesního prostředí, např. zařízení k odkládání odpadků a opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa, např. mostky, lávky, zábradlí, stupně.

Dotaci lze poskytnout pouze na investiční výdaje:

1) opatření k posílení rekreační funkce lesa, značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty (do šíře 2 metrů), značení významných přírodních prvků, výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků

2) opatření k usměrňování návštěvnosti území, zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, závory

3) opatření k údržbě lesního prostředí, zařízení k odkládání odpadků,

4) opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa (mostky, lávky, zábradlí, stupně)

5) nákup pozemku

Karta s informacemi o daném opatření.