MAS Radbuza > O nás > SCLLD 2021+

SCLLD 2021+

Implementace strategie CLLD

(schválení koncepční části strategie CLLD pro období 2021-27)

Na základě předložené žádosti o podporu bylo ke dni 20.10.2021 ukončeno hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti – ze strany MMR-ORP nám byla schválena Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) pro programové období 2021 – 2027.

Finální verze je ke stažení ZDE

(schválení jednotlivých programových rámců – akčních plánů pro období 2021-27)

Jedním z prvních schválených programových rámců byl IROP, a to ke dni 22.5.2023 vydáním tzv. Akceptačního dopisu z ŘO (MMR). Na úrovni MAS (Valné hromady) bylo schváleno ke dni 13.4.2023. Jednalo se především o rozdělení alokace do čtyř opatření: DOPRAVA, KULTURA, CESTOVNÍ RUCH a VZDĚLÁVÁNÍ ve kterých budou následně vyhlašovány výzvy MAS v CLLD.

 

Focus Group (Fokusní skupina)

Tento skupinový rozhovor aneb podněty z území pro tvorbu Strategie SCLLD 21+ se uskutečnil dne 18.5.2021. Prezentaci a současně zápis z tohoto jednání naleznete pod Prezentace a Zápis k Focus Group.

Standardizace

(příprava žádosti o kontrolu dodržování standardů MAS)

Celý proces přípravy na programové období 2021-2027 je započat přípravou a následným podáním žádosti o kontrolu dodržování standardů MAS. Standardy MAS představují soubor požadavků na institucionální  a funkční nastavení místních akčních skupin definovaných Metodikou pro standardizaci místních akčních skupin. Standardy MAS blíže stanovují podmínky, které musí MAS splnit, aby mohla žádat o podporu implementace strategie CLLD (dále také „SCLLD“) a podporu administrativních kapacit MAS z evropských fondů. MAS musí dodržovat tyto podmínky standardizace po celou dobu realizace SCLLD. Cílem této standardizace je zajistit, aby MAS byla otevřeným místním partnerstvím a aby všechny činnosti MAS vykonávané vůči řídícím orgánům, platební agentuře, žadatelům i široké veřejnosti v území působnosti MAS byly maximálně transparentní a nediskriminační.

(schválení žádosti o kontrolu dodržování standardů MAS)

Žádost o kontrolu dodržování standardů MAS Radbuza, z.s. nám byla schválena začátkem března tohoto roku (2021). Samotnému schválení předcházelo stažení podané žádosti z naší strany, když do této žádosti byla přidána obec Česká Bříza, která jako poslední obec rozšířila naše zájmové území. Následovalo opětovné podání na řídící orgán po kterém byla žádost z naší strany 2x doplňována v rámci připomínek a po těchto úkonech byla finální žádost opětovně podána. Čekání na Godota se vyplatilo a tento proces jsme splnili.

Příprava SCLLD 21+ na MAS Radbuza

Přípravný proces na nové programové období 2021 – 2027 MAS Radbuza započal již v dubnu 2020, kdy jsme začali oslovovat stávající obce v zájmovém území MAS s otázkou, zda mají zájem o setrvání v našem území i pro další programové období. Jelikož pro každé programové období je možné aktualizovat zájmové území MAS, nabízela se možnost oslovit další obce, které v současné době nejsou pod záštitou žádné z MAS, a rozšířit tak zájmové území MAS Radbuza. V souvislosti s možností rozšíření zájmového území byly osloveny následující obce: Druztová, Zruč – Senec, Třemošná, Ledce, Příšov, Horní Bříza, Žilov, Trnová, Tatina, Nadryby, Dolany a Kaznějov. Se zástupci těchto obcí se následně dne 25. 6. 2020 uskutečnilo setkání, kde jim byly představeny výhody zařazení obce do zájmového území MAS. Prezentaci ze setkání naleznete ZDE.
Současně rozšíří naše území ještě Město Holýšov, které bylo v rámci SCLLD 2014+ součástí MAS Český les, z.s. a obec Česká Bříza, která byla v MAS Světovina o.p.s.

V rámci příprav na nové programové období rovněž považujeme za důležité znát názor komunity. Proto jsme připravili tento dotazník, který by nám měl pomoci se zacílením jednotlivých potřeb směrem do území.