MAS Radbuza > O nás > Realizované projekty > Provoz SCLLD MAS Radbuza II.

Provoz SCLLD MAS Radbuza II.

Termín realizace projektu: 1.1.2018 – 31.12.2023

Celý název projektu: Provozní a animační činnosti při realizaci SCLLD MAS Radbuza II.

Reg. č. projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0011085