MAS Radbuza > SCLLD > Výzvy SCLLD 2014+ > Program rozvoje venkova (PRV) > PRV 3.10 Podpora lesnického podnikání

PRV 3.10 Podpora lesnického podnikání

Popis opatření:

Podpora je zaměřena na investice do lesnických technologií a do strojů a technologií vedoucích k efektivnímu zpracování dřeva.

Podporované aktivity:

– pořízení strojů a technologií určených pro hospodaření na lesních pozemcích jako např. stroje a technologie pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně přibližování, stroje ke zpracování potěžebních zbytků, stroje pro přípravu půdy před zalesněním, stroje, technologie a zařízení pro lesní školkařskou činnost

– výstavba či modernizace dřevozpracujících provozoven včetně technologického vybavení

Dotaci lze poskytnout na výdaje:

1) stroje a technologie (včetně koně) pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně přibližování

2) stroje ke zpracování potěžebních zbytků

3) stroje pro přípravu půdy před zalesněním

4) stroje, technologie, zařízení a stavby pro lesní školkařskou činnost

5) stroje a zařízení pro údržbu a opravy lesních cest

6) mobilní stroje pro sortimentaci a pořez dříví

7) výstavba či modernizace dřevozpracujícího provozu – stavba a technologické vybavení

8) nákup nemovitosti v případě dřevozpracujícího provozu

Karta s informacemi o daném opatření.