MAS Radbuza > Služba GDPR > Implementace GDPR

Implementace GDPR

Služba implementace GDPR v rámci subjektu obsahuje zejména:

  • Schůzka s kontaktní osobou v rámci organizace – manažer, starosta, tajemník úřadu apod. za účelem ujasnění požadavků
  • Vstupní analýzy – obecná analýza + analýza dle jednotlivých zpracovávaných agend
  • Záznamy o činnostech zpracování
  • GAP analýza – rozdílová analýza a návrhy řešení – komplexní zpráva o tom, v jakém stavu je ochrana osobních údajů v dané organizaci.
  • Road mapa – přehled kroků nutných pro naplnění požadavků souladu s GDPR
  • Metodické řízení implementace pravidel GDPR (požadavky vycházející z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016)
  • Závěrečná zpráva

Cenovou nabídku vám připravíme individuálně a zašleme na email na základě vaší poptávky.

Máte jakýkoli dotaz k našim službám? Kontaktujte nás na emailu gdpr@mas-radbuza.cz.