Kontakty

Sídlo - poštovní adresa
nám. ČSA 24, 333 01 Stod
Kancelář MAS Radbuza
nám. ČSA 24, 333 01 Stod
IČ: 22897461
Konzultační hodiny:
Pondělí 09:30 – 11:30
13:30 – 15:30
Středa 09:30 – 11:30
13:30 – 15:30
ec9xkbc

bankovní spojení:  2000128046/2010 (Fio banka)

 

Kontakty:

Předsednictvo MAS:

Ing. Jan Bostl (předseda)

tel.č. 605 235 766, mail: predseda@mas-radbuza.cz

Ing. Andrea Kubernátová (místopředseda)

tel.č. 602 405 576, mail: kubernatova@mas-radbuza.cz

Jiří Valenčat (místopředseda)

tel.č. 603 475 447

 

Zaměstnanci MAS – SCLLD:

Ing. et Bc. Václav Kubernát (manažer, vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD, animace šablon)

tel.č.: 725 830 833, mail: kubernat@mas-radbuza.cz

Ing. Diana Zahradníková (manažer programových rámců)

tel.č.: 720 021 964, mail: zahradnikova@mas-radbuza.cz

Ing. Kamila Brychtová (manažer programových rámců)

tel.č.: 725 909 847, mail: brychtova@mas-radbuza.cz

Mgr. Lukáš Reimann (manažer programových rámců)

tel.č.: 725 909 886, mail: reimann@mas-radbuza.cz

 

Zaměstnanci MAS – projekty MAP II:

Mgr. Tomáš Svoboda (metodik projektu ORP Stod a Nýřany)

tel.č.: 777 793 725, mail: svoboda@mas-radbuza.cz

Bc. Pavla Adamcová (hlavní manažer a koordinátor projektu ORP Nýřany)

tel.č.: 720 021 961, mail: adamcova@mas-radbuza.cz

Ing. et Bc. Václav Kubernát (hlavní manažer projektu ORP Stod)

tel.č.: 725 830 833, mail: kubernat@mas-radbuza.cz

Zuzana Štychová (koordinátor projektu ORP Nýřany)

tel.č.: 725 909 846, mail: stychova@mas-radbuza.cz

Ivana Štenglová (koordinátor projektu ORP Stod)

tel.č.: 720 021 960, mail: stenglova@mas-radbuza.cz

Ing. Diana Zahradníková (koordinátor projektu ORP Stod)

mail: map_stod@mas-radbuza.cz

Pavel Cích (asistent koordinátora projektu ORP Stod a Nýřany)

tel.č.: 720 021 962, mail: cich@mas-radbuza.cz

Ing. Andrea Kubernátová (finanční manažer projektu ORP Stod a Nýřany)

tel.č.: 602 405 576, mail: kubernatova@mas-radbuza.cz

 

Kontaktní email pro záležitosti týkající se GDPR: gdpr@mas-radbuza.cz

GDPR Hot line: 725 909 834

Mgr. et Mgr. Miroslav Šuma (DPO)

tel.č.: 720 021 963, mail: suma@mas-radbuza.cz

 

Zaměstnanci Venkovského domu Plzeňského kraje:

Mgr. Pavla Bartásková, Ph.D. (hlavní koordinátor)

tel.č.: 720 021 952, mail: bartaskova@mas-radbuza.cz

Kontakt na prodejnu Venkovského domu PK:  tel: 720 021 952, mail: vdpk@vdpk.cz