Kontakty

Sídlo - poštovní adresa
nám. ČSA 24, 333 01 Stod
Kancelář MAS Radbuza
nám. ČSA 24, 333 01 Stod
IČ: 22897461
Konzultační hodiny:
Pondělí 09:30 – 11:30
13:30 – 15:30
Středa 09:30 – 11:30
13:30 – 15:30
ec9xkbc

bankovní spojení:  2000128046/2010 (Fio banka)

 

Kontakty:

Předsednictvo MAS:

Ing. Jan Bostl (předseda)

tel.č. 605 235 766, mail: predseda@mas-radbuza.cz

Ing. Andrea Kubernátová (místopředseda)

tel.č. 602 405 576, mail: kubernatova@mas-radbuza.cz

Jiří Valenčat (místopředseda)

tel.č. 603 475 447

 

Zaměstnanci MAS – kancelář:

Miroslava Čepelíková (asistentka)

tel.č.: 720 021 960, mail: cepelikova@mas-radbuza.cz

 

Zaměstnanci MAS – SCLLD:

Ing. et Bc. Václav Kubernát (manažer, vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD)

tel.č.: 725 830 833, mail: kubernat@mas-radbuza.cz

Mgr. Lukáš Reimann (manažer programových rámců)

tel.č.: 725 909 886, mail: reimann@mas-radbuza.cz

 

Zaměstnanci MAS – projekty MAP III:

Mgr. Tomáš Svoboda (metodik projektu ORP Stod a Nýřany)

tel.č.: 777 793 725, mail: svoboda@mas-radbuza.cz

Bc. Pavla Adamcová (koordinátor projektu ORP Stod)

tel.č.: 720 021 961, mail: adamcova@mas-radbuza.cz

Zuzana Štychová (koordinátor projektu ORP Nýřany)

tel.č.: 725 909 846, mail: stychova@mas-radbuza.cz

Ing. Andrea Kubernátová (finanční a administrativní manažer projektu ORP Stod a Nýřany)

tel.č.: 602 405 576, mail: kubernatova@mas-radbuza.cz

 

Kontaktní email pro záležitosti týkající se GDPR: gdpr@mas-radbuza.cz

GDPR Hot line: 725 909 834

Mgr. et Mgr. Miroslav Šuma (DPO)

tel.č.: 720 021 963, mail: suma@mas-radbuza.cz

 

Asistenční služba NZÚ Light:

Ing. Jan Bostl

tel.č. 725 909 836, mail: nzul@mas-radbuza.cz