MAS Radbuza > SCLLD > Výzvy SCLLD 2014+ > Integrovaný regionální operační program (IROP) > IROP 1.1 Péče o národní kulturní památky MAS Radbuza

IROP 1.1 Péče o národní kulturní památky MAS Radbuza

Proběhlo:

12. výzva MAS Radbuza-IROP-Péče o národní kulturní památky MAS Radbuza (III.)

Text výzvy

Příloha č. 1 – Kritéria hodnocení projektů

Kontrolní list k hodnocení FN/P – 12. výzva (schválený ke dni 22.10.2021)

Kontrolní list k věcnému hodnocení – 12. výzva (schválený ke dni 22.10.2021)

Pozvánka na seminář pro žadatele

Prezentace ze semináře pro žadatele

Seznam přijatých projektů do 12. výzvy

Projekty doporučené MAS k financování

Další ukončené výzvy:

1. Výzva MAS Radbuza-IROP-Péče o národní kulturní památky MAS Radbuza(I.)

6. Výzva MAS Radbuza-IROP-Péče o národní kulturní památky MAS Radbuza(II.)

Popis opatření:

Součástí revitalizace budou opatření, nezbytná pro efektivní zpřístupnění, plnohodnotné využití, zatraktivnění a zabezpečení souboru památek, např.:

– zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků,
– odstraňování přístupových bariér,
– zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení,
– restaurování památek,
– rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů a budování nových expozic a depozitářů,
– digitalizace památek a mobiliářů,
– obnova parků a zahrad u souborů památek,
– modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí.

Příklad projektu: V práci projektu může být realizována rekonstrukce národní kulturní památky, včetně obnovy parků a zahrad, které jsou součástí této kulturní památky.

Karta s informacemi k danému opatření.