MAS Radbuza > Projekty MAP > MAP IV SO ORP Nýřany > Orgány MAP IV SO ORP Nýřany

Orgány MAP IV SO ORP Nýřany

Řídící výbor

20. setkání Řídícího výboru MAP SO ORP Nýřany ze dne 13. února 2024

Zápis z 20. setkání ŘV MAP SO ORP Nýřany

  1. příloha – Jednací řád ŘV MAP SO ORP Nýřany a Statut ŘV MAP SO ORP Nýřany
  2. příloha – Organizační struktura MAP SO ORP Nýřany
  3. příloha – Aktualizovaný Strategický rámec MAP SO ORP Nýřany   Strategický rámec MAP SO ORP Nýřany, investiční priority pro období 2021-27

 

Pracovní skupina pro financování

Zápis PS F Nýřany 13. 2. 2024

Zápis PS F Nýřany 27. 5. 2024

 

Pracovní skupina pro podporu moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí

Zápis PS MDF Nýřany 15. 3. 2024

Zápis PS MDF Nýřany 29. 4. 2024

 

Pracovní skupina pro rovné příležitosti

Zápis PS RP Nýřany 13. 3. 2024

Zápis PS RP Nýřany 23. 5. 2024

Zápis PS RP Nýřany 31. 5. 2024