MAS Radbuza > Výzvy SCLLD 2021+ > Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK)

Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK)

MAS Radbuza má v programovém období 2021 -2027 nově zařazen také Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). Alokace MAS Radbuza je na částce 8 860 000 Kč, přičemž z této částky máme prozatím k dispozici 50 % – tj. 4 430 000 Kč.

Žadatelé budou mít možnost podávat projektové záměry, které se budou týkat automatizace, robotizace nebo digitalizace (tj. nahrazení lidské síly strojem). Mezi dalšími podporovanými aktivitami bude komunikační infrastruktura, výpočetní technika, zřízení webu nebo cloudu.

Podporované aktivity:

  • Pořízení technologických zařízení a vybavení včetně potřebné infrastruktury
  • Pořízení výrobních strojů a zařízení

Cílem podporovaných aktivit je naplnění oblastí robotizace, automatizace či digitalizace.

Výše podpory: dotace pro jednotlivé projekty bude 50 % a projekty budou moci být v rozmezí 250 000 Kč až 2 000 000 Kč (dotace je tedy minimálně ve výši 125 000 Kč a maximálně do výše 1 000 000 Kč).

Cílová skupina:

  • malý a střední podnik (definice GBER)

Způsobilé výdaje:

  • Dlouhodobý hmotný majetek (např. technologie a infrastruktura)
  • Dlouhodobý nehmotný majetek (software)
  • Služby (např. web, cloud, online prvky)

Texty výzev MAS Radbuza jsou uveřejněny pod opatřením vč. navazující dokumentace.

Opatření:

  • 1. TECHNOLOGIE

Dokumenty a informace k výzvám: