MAS Radbuza > Výzvy SCLLD 2021+ > Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK)

Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK)

MAS Radbuza má v programovém období 2021 -2027 nově zařazen také Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). Alokace MAS Radbuza je na částce 9 460 000 Kč, přičemž z této částky máme prozatím k dispozici 50 % – tj. 4 730 000 Kč.

Žadatelé budou mít možnost podávat projektové záměry, které se budou týkat automatizace, robotizace nebo digitalizace (tj. nahrazení lidské síly strojem). Mezi dalšími podporovanými aktivitami bude komunikační infrastruktura, výpočetní technika, zřízení webu nebo cloudu.

Podporované aktivity:

  • Pořízení technologických zařízení a vybavení včetně potřebné infrastruktury
  • Pořízení výrobních strojů a zařízení

Cílem podporovaných aktivit je naplnění oblastí robotizace, automatizace či digitalizace.

Výše podpory: 50 % (dotace je tedy minimálně ve výši 125 000 Kč a maximálně do výše 1 000 000 Kč)

Cílová skupina:

  • malý a střední podnik (definice GBER)

Způsobilé výdaje:

  • Dlouhodobý hmotný majetek (např. technologie a infrastruktura)
  • Dlouhodobý nehmotný majetek (software)
  • Služby (např. web, cloud, online prvky)

Harmonogram výzev MAS v letech – 2023, 2024

Texty výzev MAS Radbuza jsou uveřejněny pod opatřením vč. navazující dokumentace.

Opatření:

  • 1. TECHNOLOGIE – příjem od 29.5.2024 08:00 h do 31.7.2024 23:59 h

Dokumenty a informace k výzvám: