MAS Radbuza > OP TAK – Technologie

OP TAK – Technologie

Vazba na výzvu řídícího orgánu OP TAK:

Výzva MAS Radbuza:

Příjem projektových záměrů na MAS: 

Podepsaný projektový záměr ve formátu pdf včetně povinných příloh výzvy odešle žadatel do datové schránky MAS Radbuza (kap. 3.3 Interní postupy pro programový rámec OP TAK 2021 – 2027).

Další ukončené výzvy: