MAS Radbuza > SCLLD > Výzvy SCLLD 2014+ > Operační program Zaměstnanost (OPZ) > OPZ 2.3 Podpora sociálních a návazných služeb

OPZ 2.3 Podpora sociálních a návazných služeb

Již proběhlo:

2.výzva MAS Radbuza-OPZ-Podpora sociálních a návazných služeb (I.)
Text výzvy

Příloha č. 1 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 3 Vyrovnávací platba

Příloha č. 4 Údaje o sociální službě

Příloha č. 5 Pomůcka k vyplnění přílohy Údaje o sociální službě

Příloha č. 6 Přehled čerpání vyrovnávací platby (skutečnost)

Příloha č. 7  Stanovy MAS Radbuza

Příloha č. 8 Jednací řád Valné hromady

Příloha č. 9 Jednací řád Výkonné rady

Příloha č. 10 Jednací řád Dozorčí rady

Příloha č. 11 Jednací řád Výběrové komise

Obecné dokumenty k výzvám

Pozvánka seminář pro žadatele

Prezentace ze semináře k 2 výzvě MAS

 

 Popis opatření:

Odborné sociální poradenství, terénní programy, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, raná péče, kontaktní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociální rehabilitace, sociálně terapeutické dílny, služby následné péče, podpora samostatného bydlení, osobní asistence, odlehčovací služby; komunitní sociální práce a podpora komunitních center; další programy a činnosti v rámci sociálního začleňování nad rámec / mimo režim zákona č. 108/2006 Sb.

Karta s informacemi s danému opatření.