MAS Radbuza > O nás

O nás

 

MAS, neboli místní akční skupiny, se rozkládají na určitém území a jsou založeny na principu partnerství a spolupráce veřejného, soukromého a neziskového sektoru na místní úrovni. Tato partnerství fungují na principu iniciativy LEADER. Tvoří je tedy zástupci obcí, místních podnikatelů, neziskových organizací a aktivní občané.

Každá MAS pro své území zpracuje mezisektorovou integrovanou rozvojovou strategii, kterou schválí všichni její členové. Díky tomu zde vznikají nové hodnoty vzájemné důvěry, schopnosti komunikovat a spolupracovat při řešení společných problémů, potřeb a zájmů. Tisíce venkovských obyvatel Evropské unie získává tímto unikátním projektem možnost zapojit se do rozvoje svého venkovského území.

V České republice se principy LEADER uplatňují od roku 2001, kdy také začaly vznikat první MAS. V současnosti se metoda LEADER používá v tzv. Komunitně vedeném místním rozvoji (CLLD), který je podporován ze čtyř operačních programů EU. V ČR působí přibližně 180 MAS, z nichž většina je sdružena v rámci Národní sítě Místních akčních skupin České republiky.

MAS Radbuza, z.s. v číslech (k 1.1.2023):

Počet obcí v zájmovém území  52
Počet obyvatel v zájmovém území 71 074
Rozloha území v km2 509,36
Datum registrace 18.3.2011
Počet členů 40
                   z toho veřejný sektor 16
                   z toho neveřejný sektor 24