MAS Radbuza > Projekty MAP

Projekty MAP

Na počátku roku 2016 byly MAS Radbuza schváleny dva projekty Místních akčních plánů ve vzdělávání (MAP) – pro SO ORP Nýřany a SO ORP Stod.

Úvodní setkání zřizovatelů a ředitelů škol se uskutečnilo 31. 5. 2016 pro SO ORP Stod a pro SO ORP Nýřany 2. 6. 2016. Zde se MAP představil jako strategický dokument, který má za úkol zlepšit a zefektivnit úroveň školství na daných SO. Samotný MAP by se dal charakterizovat jako platforma/partnerství lidí a institucí a jeho cílem by měla být podpora a nastartování konkrétní spolupráce ředitelů, učitelů, zřizovatelů škol, rodičů a neziskových organizací v daných SO. Byla také představena tři povinná témata MAP: Předškolní vzdělávání a péče (dostupnost, inkluze a kvalita), Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání a Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem.