MAS Radbuza > Projekt OPZ+

Projekt OPZ+

Realizace Strategie CLLD MAS Radbuza v OPZ+ I

Číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_008/0001009

Cílem projektu je realizace aktivit vedoucích k mezigenerační spolupráci, aktivizaci komunitního života a snížení sociálního vyloučení a zvýšení kvality života seniorů. Dochází také ke slaďování rodinného a pracovního života obyvatel území MAS Radbuza.