MAS Radbuza > SCLLD > Výzvy SCLLD 2014+ > Harmonogram výzev

Harmonogram výzev

PR opatření / fiche celková alokace 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
IROP 1.1 Péče o národní kulturní památky MAS Radbuza 15 170 000 Kč 10/17 9/18 10/21
1.2 Zkvalitnění infrastruktury pro vzdělávání 12 000 000 Kč 10/17 9/18 9/19  –
1.3 Sociální bydlení 1 000 000 Kč 10/17  –
1.4 Zkvalitnění infrastruktury pro bezmotorovou dopravu a zvýšení bezpečnosti dopravy 29 000 000 Kč 10/17 9/18 9/19 10/21
1.5 Zkvalitnění infrastruktury pro sociální podnikání 2 000 000 Kč 10/17 9/18  –
OPZ 2.1 Podpora zaměstnanosti 3 000 000 Kč 7/17
2.2 Sociální podnikání 1 910 000 Kč 3/19
2.3 Podpora sociálních a návazných služeb 1 000 000 Kč 6/17  –
2.4 Prorodinná opatření 4 000 000 Kč 6/17 3/18 3/19  –
PRV 3.1 Podpora zemědělského podnikání 5 500 000 Kč 6/17 2/18

7/18

2/19  5/20  – 5/22 5/23 1/24
3.2 Zpracování zemědělských produktů 1 500 000 Kč 6/17 2/18 2/19  5/20  
3.3 Podpora nezemědělského podnikání 4 500 000 Kč 6/17 2/18

7/18

2/19  5/20  5/21 5/22 5/23
3.4 Lesnická infrastruktura 2 000 000 Kč 6/17 2/18  5/20  5/21 5/22
3.5 Zemědělská infrastruktura 1 000 000 Kč 6/17 2/18
3.6 Pozemkové úpravy 2 500 000 Kč 6/17 2/18
3.7 Preventivní protipovodňová opatření v lesích 1 000 000 Kč 2/18
3.8 Meliorační a zpevňující dřeviny v lesích 500 000 Kč 6/17 2/18
3.9 Neproduktivní investice v lesích 2 759 780 Kč 6/17 2/18

7/18

2/19  5/20 5/21 5/22 5/23
3.10 Podpora lesnického podnikání 1 500 000 Kč 6/17 2/18 2/19  –  –
3.12 Podpora obnovy a rozvoje obcí 4 120 582 Kč 5/20 5/21 5/22 5/23  1/24

Harmonogram se může měnit v závislosti na skutečném čerpání výzev. Aktuální harmonogram je vždy k dispozici v kanceláři MAS.