MAS Radbuza > Výzvy SCLLD 2021+

Výzvy SCLLD 2021+

Na této stránce jsou uvedeny základní informace k výzvám programového období 2021-2027 pro koncové žadatele ze zájmového území MAS Radbuza, z.s. Stránka obsahuje další podpoložky, které jsou postupně naplňovány dalšími informacemi k harmonogramu všech výzev a k jednotlivým výzvám členěným dle programových rámců operačních programů.

MAS Radbuza (stejně jako ostatní MAS) realizuje Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD). V rámci realizace této Strategie podporuje rozvoj svého regionu prostřednictvím vyhlašovaných výzev, díky kterým rozděluje v území dotační prostředky z Evropské unie. Výzvy jsou vyhlašovány prostřednictvím následujících operačních programů: Strategického plánu společné zemědělské politiky (SP SZP), Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). V operačním programu OPZ+ realizuje MAS Radbuza zastřešující projekt pro celé území.

Kdo mi může pomoci se zpracováním žádostí o dotaci?

Kdo mi může pomoci s výběrovým řízením?