MAS Radbuza > Služba GDPR > Služba pověřence (DPO)

Služba pověřence (DPO)

DPO je zkratka pro „Data Protection Officer“, což je osoba, která bude v dané organizaci zodpovědná za plnění těchto úkolů a která Vám bude poskytovat následující služby:

  • Poskytování informací a poradenství zaměstnancům, kteří provádějí zpracování osobních údajů, o jejich povinnostech podle tohoto nařízení a dalších předpisů Unie nebo členských států v oblasti ochrany údajů;
  • Monitorování souladu s tímto nařízením, dalšími předpisy Unie nebo členských států v oblasti ochrany údajů a s koncepcemi dané organizace v oblasti ochrany osobních údajů, včetně rozdělení odpovědnosti, zvyšování povědomí a odborné přípravy pracovníků zapojených do operací zpracování a souvisejících auditů;
  • Pokud je pravděpodobné, že určitý druh zpracování, zejména při využití nových technologií, bude s přihlédnutím k povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, tak DPO poskytne poradenství pracovníkům dané organizace, pokud jde o posouzení vlivu na ochranu osobních údajů;
  • Spolupráce s dozorovým úřadem (ÚOOÚ);
  • DPO též bude působit jako kontaktní místo pro dozorový úřad v záležitostech týkajících se zpracování osobních údajů v organizaci a případně vedení konzultací v jakékoli jiné věci.

Cenovou nabídku vám připravíme individuálně a zašleme na email na základě vaší poptávky.

Máte jakýkoli dotaz k našim službám? Kontaktujte nás na emailu gdpr@mas-radbuza.cz.