MAS Radbuza > Projekty MAP > MAP II ORP Nýřany

MAP II ORP Nýřany

Smyslem projektu je aktualizace Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání SO ORP Nýřany (MAP)
a další prohlubování a rozšiřování partnerství MAP v oblasti školství a vzdělávání, které bylo vytvořeno
díky realizaci předchozího projektu OP VVV a které v sobě zahrnuje všechny aktéry v oblasti školství
a vzdělávání v území SO ORP Nýřany. Podstatnou část projektu také tvoří aktivita zaměřena na realizaci
projektů naplňujících cíle a priority Strategického rámce MAP SO ORP Nýřany.Předpokládané datum zahájení fyzické realizace projektu:	   1. 6. 2018
Skutečné datum zahájení fyzické realizace projektu:	        1. 6. 2018
Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu:	  31. 5. 2022
Doba trvání v měsících:	                               48