MAS Radbuza > Projekty MAP > MAP II ORP Nýřany > Dokumenty

Dokumenty

Finální dokument MAP SO ORP Nýřany

Zápis z 10. setkání ŘV MAP SO ORP Nýřany ze dne 12. 6. 2019

Prezentace z 10. setkání

Aktualizovaný Strategický rámec MAP Nýřany

Akční plán MAP SO ORP Nýřany 2019 – 2020

Průběžná sebehodnotící zpráva Nýřany MAP

Zápis z 9. setkání ŘV MAP SO ORP Nýřany ze dne 13. 3. 2019

Prezentace z 9. setkání

Vyhodnocení rozhovorů se školami

Rekapitulace Akčního plánu SO ORP Nýřany 2018-2019

Návrh Akčního plánu SO OR Nýřany 2019 – 2020

Zápis z 8. setkání ŘV MAP SO ORP Nýřany ze dne 10. 10. 2018

Prezentace z 8. setkání

Organizační struktura MAP SO ORP Nýřany

Komunikační plán MAP SO ORP Nýřany

Strategický rámec MAP SO ORP Nýřany – říjen 2018