MAS Radbuza > Projekty MAP > MAP II ORP Nýřany > Dokumenty

Dokumenty

Finální dokument MAP SO ORP Nýřany

Příloha č. 22 PRV k MAP SO ORP Nýřany

Zápis z 13. jednání ŘV MAP SO ORP Nýřany

Strategický rámec MAP Nýřany – prosinec 2020

Informace o projektu „Místní akční plán vzdělávání III ve správním obvodu ORP Nýřany

Zápis z 12. setkání ŘV MAP SO ORP Nýřany ze dne 27. 5. 2020

MAP Nýřany aktualizace 2019-20

Strategický rámec MAP Nýřany – červen 2020

Akční plán MAP SO ORP Nýřany 2020-2021

Evaluační plán Nýřany

Průběžná sebehodnotící zpráva Nýřany MAP II 2

Zápis z 11. setkání ŘV MAP SO ORP Nýřany ze dne 19. 11. 2019

Prezentace z 11. setkání

Strategický rámec MAP Nýřany – prosinec 2019

Zápis z hlasování per rollam

Rezignační dopis Idy Kaiserové

Reakce Mgr. Sabiny Novákové

Reakce Ing. Miroslavy Pavlištové

Zápis z 10. setkání ŘV MAP SO ORP Nýřany ze dne 12. 6. 2019

Prezentace z 10. setkání

Aktualizovaný Strategický rámec MAP Nýřany

Akční plán MAP SO ORP Nýřany 2019 – 2020

Průběžná sebehodnotící zpráva Nýřany MAP

Zápis z 9. setkání ŘV MAP SO ORP Nýřany ze dne 13. 3. 2019

Prezentace z 9. setkání

Vyhodnocení rozhovorů se školami

Rekapitulace Akčního plánu SO ORP Nýřany 2018-2019

Návrh Akčního plánu SO OR Nýřany 2019 – 2020

Zápis z 8. setkání ŘV MAP SO ORP Nýřany ze dne 10. 10. 2018

Prezentace z 8. setkání

Organizační struktura MAP SO ORP Nýřany

Komunikační plán MAP SO ORP Nýřany

Strategický rámec MAP SO ORP Nýřany – říjen 2018