MAS Radbuza > Projekty MAP > MAP II SO ORP Nýřany (2018 – 2022) > Dokumenty

Dokumenty

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II ve správním obvodu ORP Nýřany  

Finální dokument MAP SO ORP Nýřany 

Jednací řád Řídícího výboru MAP Nýřany

Statut ŘV – Nýřany

Organizační struktura MAP SO ORP Nýřany

Komunikační plán MAP SO ORP Nýřany

 

16. setkání Řídícího výboru ze dne 25. května 2022

MAP Nýřany aktualizace 2021-2022

Průběžná sebehodnotící zpráva Nýřany MAP II 4

Průběžná sebehodnotící zpráva Nýřany MAP II 4

15. setkání Řídícího výboru ze dne 24. listopadu 2021

1. příloha – prezentace z 15. jednání ŘV MAP SO ORP Nýřany

2. příloha – Aktualizovaný Strategický rámec MAP SO ORP Nýřany – listopad 2021

14. setkání Řídícího výboru ze dne 18. června 2021

1. příloha – Strategický rámec MAP SO ORP Nýřany – červen 2021

2. příloha – Vyhodnocení Akčního plánu SO ORP Nýřany 2020-2021

3. příloha – Akční plán MAP SO ORP Nýřany 2021-2022

4. příloha – Průběžná sebehodnotící zpráva Nýřany MAP II 3

13. setkání Řídícího výboru ze dne 18. prosince 2020

1. příloha – Strategický rámec MAP SO ORP Nýřany – prosinec 2020

2. příloha – Informace k projektu „Místní akční plán vzdělávání II SO ORP Nýřany“

12. setkání Řídícího výboru ze dne 27. května 2020

1. příloha – Místní akční plán SO ORP Nýřany 2023

2. příloha – Strategický rámec MAP SO ORP Nýřany – červen 2020

3. příloha – Akční plán MAP SO ORP Nýřany 2020-2021

4. příloha – Evaluační plán Nýřany

5. příloha – Průběžná sebehodnotící zpráva Nýřany MAP II 2

11. setkání Řídícího výboru ze dne 19. listopadu 2019

1. příloha – prezentace z 11. setkání Řídícího výboru MAP SO ORP Nýřany

2. příloha – Strategický rámec MAP Nýřany – prosinec 2019

3. příloha – rezignační dopis Idy Kaiserové

4. příloha – reakce Mgr. Novákové

5. příloha – reakce Ing. Pavlištové

10. setkání Řídícího výboru ze dne 12. června 2019

1. příloha – prezentace z 10. setkání Řídícího výboru MAP SO ORP Nýřany

2. příloha – Strategický rámec MAP Nýřany – červen 2019

3. příloha – Akční plán MAP SO ORP Nýřany 2019-20

4. příloha – Průběžná sebehodnotící zpráva Nýřany MAP II

9. setkání Řídícího výboru ze dne 13. března 2019

1. příloha – Prezentace z 9. setkání Řídícího výboru MAP SO ORP Nýřany

2. příloha – Vyhodnocení rozhovorů se školami

3. příloha – Rekapitulace Akčního plánu SO ORP Nýřany 2018-2019

4. příloha – Návrh Akčního plánu SO OR Nýřany 2019 – 2020

8. setkání Řídícího výboru ze dne 10. října 2018

1. příloha – prezentace z 8. setkání Řídícího výboru MAP SO ORP Nýřany

2. příloha – Organizační struktura MAP SO ORP Nýřany

3. příloha – Komunikační plán MAP SO ORP Nýřany

4. příloha – Strategický rámec MAP SO ORP Nýřany – říjen 2018