MAS Radbuza > Projekty MAP > MAP Stod (2016-2018)

MAP Stod (2016-2018)

Anotace projektu:

Projekt MAP rozvoje vzdělávání v SO ORP Stod vznikl s cílem podpořit společné plánování v oblasti školství a vzdělávání tak, aby bylo funkční a dlouhodobě udržitelné a aby minimalizovalo problémy, které se v území v oblasti školství vyskytují. Zaměřuje se na celé spektrum vzdělávání, tj. školní, předškolní i neformální, s cílem ho rozvíjet a zkvalitňovat. Zároveň chce podpořit spolupráci, komunikaci, vzájemnou informovanost a výměnu zkušeností mezi jednotlivými aktéry v oblasti vzdělávání.

Harmonogram projektu:

Předpokládané datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 6. 2016
Skutečné datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 6. 2016
Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu: 31. 5. 2018
Doba trvání v měsících: 24