MAS Radbuza > SCLLD > Výzvy SCLLD 2014+ > Program rozvoje venkova (PRV) > PRV 3.8 Meliorační a zpevňující dřeviny v lesích

PRV 3.8 Meliorační a zpevňující dřeviny v lesích

Popis opatření:

Podpora zahrnuje investice ke zvyšování environmentálních a společenských funkcí lesa podporou ochrany melioračních a zpevňujících dřevin. Podpora je zaměřena na hromadnou mechanickou ochranu melioračních a zpevňujících dřevin při založení porostu, a to od doby výsadby do stádia zajištění – oplocenky.

Dotaci lze poskytnout pouze na investiční výdaje:

– částečná úhrada nákladů na pořízení a instalaci hromadné mechanické ochrany (oplocenek) melioračních a zpevňujících dřevin při založení porostu, které byly vysazené v souladu s projektem obnovy;

– meliorační a zpevňující dřeviny jsou určeny podle vyhlášky č. 83/1996, Sb. o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů.

Minimální výška oplocenek musí být 1,6 metru. Součástí projektu mohou být zařízení umožňující vstup do oplocenky.

Karta s informacemi o daném opatření.