MAS Radbuza > Dotace MAS > Výzvy SCLLD > Operační program Zaměstnanost (OPZ) > OPZ 2.4 Prorodinná opatření > 5. výzva MAS Radbuza-OPZ-Prorodinná opatření (III.)

5. výzva MAS Radbuza-OPZ-Prorodinná opatření (III.)

Text výzvy

Příloha č. 1 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 3 Stanovy MAS Radbuza

Příloha č. 4 Jednací řád Valné hromady

Příloha č. 5 Jednací řád Výkonné rady

Příloha č. 6 Jednací řád Dozorčí rady

Příloha č. 7 Jednací řád Výběrové komise

Pozvánka na seminář pro žadatele

Prezentace ze semináře pro žadatele k 5. výzvě OPZ

Pozvánka na seminář pro příjemce

Prezentace ze semináře pro příjemce k 5. výzvě OPZ

Seznam přijatých žádostí do 5. výzvy

Seznam vybraných a nevybraných projektů

Obecné dokumenty k výzvám

Nejčastější dotazy v rámci podpory prorodinných opatření obcí a aktérů na místní úrovni