MAS Radbuza > Dotace MAS > Výzvy SCLLD > Operační program Zaměstnanost (OPZ) > OPZ 2.4 Prorodinná opatření > 4.výzva MAS Radbuza-OPZ-Prorodinná opatření (II.)

4.výzva MAS Radbuza-OPZ-Prorodinná opatření (II.)

Text výzvy

Příloha č. 1 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 3 Stanovy MAS Radbuza

Příloha č. 4 Jednací řád Valné hromady

Příloha č. 5 Jednací řád Výkonné rady

Příloha č. 6 Jednací řád Dozorčí rady

Příloha č. 7 Jednací řád Výběrové komise

Pozvánka seminář pro žadatele

Prezentace ze semináře pro žadatele ke 4. výzvě OPZ

Pozvánka seminář pro příjemce

Prezentace ze semináře pro příjemce ke 4. výzvě OPZ

Seznam vybraných a nevybraných projektů v rámci 4. výzvy

Obecné dokumenty k výzvám

Nejčastější dotazy v rámci podpory prorodinných opatření obcí a aktérů na místní úrovni