MAS Radbuza > Novinky
15/10 2021

Vyhlášené výzvy IROP

Ke dni 15. 10. 2021 vyhlásila MAS Radbuza 12. výzvu MAS Radbuza-IROP-Péče o národní kulturní památky MAS Radbuza (III.) a 13. výzvu MAS Radbuza-IROP-Zkvalitnění infrastruktury pro bezmotorovou dopravu a zvýšení bezpečnosti dopravy (IV.) v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Ukončení příjmu žádostí je do 30.11.2021. Veškeré informace k těmto výzvám naleznete na našich webových stránkách ZDE.

5/8 2021

Koncepční část SCLLD 2021 – 2027

Vážení obyvatelé v území MAS Radbuza, předkládáme k připomínkování předfinální verzi Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) pro programové období 2021 – 2027. Pokud budete mít k této verzi připomínky či další náměty, zašlete nám je e-mailem na info@mas-radbuza.cz Pro zaznamenání připomínek prosím využijte připomínkovací formulář ZDE a zašlete nejpozději do 19.8.2021 Předfinální verze SCLLD je ke stažení ZDE

27/7 2021

Termín jednání Výběrové komise

V termínu 3.8.2021 od 16:30h se v kanceláři MAS Radbuza ve Stodě uskuteční jednání Výběrové komise. Při tomto jednání bude provedeno věcné hodnocení projektů podaných do 6. výzvy MAS Radbuza PRV. Jednání je neveřejné, členové MAS Radbuza mohou prostřednictvím kanceláře MAS požádat o účast na těchto jednáních.

17/5 2021

Vyhlášena 6. výzva PRV

Ke dni 17.5.2021 vyhlásila MAS Radbuza Výzvu č. 6 v rámci Programu rozvoje venkova, a to na následující Fiche: Podpora nezemědělského podnikání, Lesnická infrastruktura, Neproduktivní investice v lesích a Podpora obnovy a rozvoje venkova. Příjem žádostí probíhá do 30.6.2021. Veškeré informace k této výzvě naleznete na našich webových stránkách ZDE.

27/4 2021

Fokusní skupina – změna termínu

S ohledem na nízký počet přihlášených účastníků jsme nuceni zrušit zítřejší termín plánované „Fokusní skupiny“ k podnětům a tvorbě aktuální strategie pro programové období 2021-2027. Nový termín stanovujeme na 18.5.2021; pozvánka ke stažení ZDE.

14/4 2021

Grantový program MAS na rok 2021 vyhlášen

I v roce 2021 vyhlašuje MAS Radbuza, z.s. svůj grantový program na podporu lokálních kulturních a společenských akcí v zájmovém území MAS. Letos nově pro území celkem 52 obcí. Žádosti můžete podávat od dnešního dne až do 31. 5. 2021. Bližší informace k programu včetně pravidel a dalších příloh naleznete na stránce Grantového programu.