MAS Radbuza > Projekty MAP > MAP Nýřany (2016-2018) > Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Finální dokument MAP SO ORP Nýřany

schválený Řídicím výborem dne 29. 11. 2017

Strategický rámec MAP SO ORP Nýřany

aktualizovaný Řídicím výborem dne 29. 11. 2017

Zápis ze 7. setkání ŘV MAP SO ORP Nýřany ze dne 10. 5. 2018

Prezentace ze 7. setkání

Hodnotící zpráva z realizace Akčního plánu SO ORP Nýřany 2017-18

Akční plán MAP SO ORP Nýřany 2018-19

Komunikační strategie MAP SO ORP Nýřany

Principy Místního akčního plánu SO ORP Nýřany

Zápis z 6. setkání ŘV MAP SO ORP Nýřany ze dne 29. 11.

Prezentace ze 6. setkání

Zápis z Pracovní skupiny Matematická gramotnost ze dne 22. 11. 2017

 

Zápis z Pracovní skupiny Čtenářská gramotnost ze dne 20. 4. 2017

 

Zápis z 5. setkání ŘV MAP SO ORP Nýřany ze dne 31. 5. 2017

Prezentace ze 5. setkání

Akční plán 6/2017 – 6/2018

Strategický rámec MAP

Situační zpráva

Zápis ze 4. setkání ŘV MAP SO ORP Nýřany ze dne 1. 3. 2017

Prezentace ze 4. setkání

Analytická část MAP

Dílčí realizační plán SO ORP Nýřany

Zápis ze 3. setkání ŘV MAP SO ORP Nýřany ze dne 23. 11. 2016

Prezentace ze 3. setkání

Strategický rámec SO ORP Nýřany

Dílčí realizační plán SO ORP Nýřany

Zápis ze 2. setkání ŘV MAP SO ORP Nýřany ze dne 5. 10. 2016

Prezentace ze 2. setkání

Výstupy rozhovorů ve školách a školských zařízení

Návrh priorit a cílů Strategického rámce MAP SO ORP Nýřany

Prezentace ITI

Zápis z 1. setkání ŘV MAP SO ORP Nýřany ze dne 28. 6. 2016

Prezentace z 1. jednání ŘV

Jednací řád ŘV MAP SO ORP Nýřany

Statut ŘV MAP SO ORP Nýřany

Silné a slabé stránky v povinných tématech MAP Nýřany

Výsledky dotazníkového šetření potřeb mateřských škol v rámci projektu MAP OP VVV v jednotlivých ORP

Výsledky dotazníkového šetření potřeb základních škol v rámci projektu MAP OP VVV v jednotlivých ORP