MAS Radbuza > Místní akční skupina > Dokumenty

Dokumenty

Základní dokumenty

Stanovy MAS Radbuza, z.s.

Jednací řád Valné hromady MAS Radbuza, z.s.

Jednací řád Výkonné rady MAS Radbuza, z.s.

Jednací řád Dozorčí rady MAS Radbuza, z.s.

Jednací řád Výběrové komise MAS Radbuza, z.s.

Osvědčení o splnění standardů MAS

Ostatní dokumenty

Spisový a skartační řád MAS Radbuza, z.s.

Logo MAS Radbuza, Logotyp MAS ve formátu .pdf

Výpůjční řád MAS Radbuza a ceník za pronájem vybavení

Ceník služeb MAS Radbuza

Výroční zprávy

Výroční zpráva MAS 2019

Výroční zpráva MAS 2018

Výroční zpráva MAS 2017

Výroční zpráva MAS 2016

Výroční zpráva MAS 2015

Výroční zpráva MAS 2014

Valná hromada

zápisy a usnesení

Výkonná rada

zápisy a usnesení

Dozorčí rada

zápisy a usnesení 

Výběrová komise

zápisy a usnesení