MAS Radbuza > Projekty MAP > MAP II SO ORP Stod (2018 – 2022) > Orgány MAP

Orgány MAP

Řídící výbor

Pracovní skupina Čtenářská gramotnost

Pracovní skupina Matematická gramotnost

Pracovní skupina Rovné příležitosti

Pracovní skupina Financování