MAS Radbuza > Projekty MAP > MAP Stod (2016-2018) > Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

 MAP SO ORP Stod – finální dokument

 

 Zápis_ze_7._setkání_ŘV

Prezentace ze 7 . setkání ŘV SO ORP  Stod

Vyhodnocení Akčního plánu SO ORP Stod 2017-18 

Akční plán SO ORP Stod 2018-2019

Komunikační strategie MAP SO ORP Stod

Principy Místního akčního plánu SO ORP Stod

Strategický rámec MAP SO ORP Stod květen 2018

Zápis z 6. setkání ŘV

Prezentace z 6. setkání ŘV SO ORP Stod 

 

Strategický rámec SO ORP Stod listopad 2017

 

Memorandum o spolupráci

 

Zápis z Pracovní skupiny Matematická gramotnost ze dne 22. 11. 2017

 

Zápis z 5. setkání ŘV SO ORP Stod z 30. 5. 2017

Prezentace z 5. setkání SO ORP Stod

MAP SO ORP Stod – pracovní verze květen 2017

Situační zpráva 

Zápis ze 4. setkání ŘV SO ORP Stod ze dne 28. 2. 2017

Prezentace ze 4. setkání ŘV SO ORP  Stod 

Analytická část MAP SO ORP Stod 

Dílčí realizační plán Stod

 

Zápis ze 3. setkání  ŘV SO ORP Stod ze dne 22. 11. 2016

Prezentace z 3. setkání ŘV SO ORP Stod 

Strategický rámec MAP SO ORP Stod

Dílčí realizační plán Stod

 

 

Zápis z 2. setkání ŘV SO ORP Stod ze dne  6. 10. 2016

Prezentace z 2. setkání ŘV

Výstupy z rozhovorů ve školách a školských zařízení Stod

Návrh priorit a cílů Strategického rámce MAP SO ORP Stod

Prezentace ITI

 

Zápis z 1. setkání ŘV SO ORP Stod ze dne 27. 6. 2016

Prezentace z 1. setkání ŘV Stod

Jednací řád Řídícího výboru MAP Stod

STATUT  Řídícího výboru MAP Stod

Silné a slabé stránky v povinných  tématech MAP Stod

Výsledky dotazníkového šetření potřeb mateřských škol v rámci projektu MAP POP VVV v jednotlivých ORP

Výsledky dotazníkového šetření potřeb základních škol v rámci projektu MAP POP VVV v jednotlivých ORP