MAS Radbuza > Projekty MAP > MAP II SO ORP Stod (2018 – 2022) > Dokumenty

Dokumenty

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II ve správním obvodu ORP Stod  

Finální dokument MAP SO ORP Stod

Jednací řád Řídícího výboru MAP Stod

Statut ŘV – Stod

Organizační struktura MAP SO ORP Stod

Komunikační plán MAP SO ORP Stod

 

16. setkání Řídícího výboru ze dne 26. května 2022

MAP SO ORP Stod aktualizace 2021-2022

Průběžná sebehodnotící zpráva Stod MAPII 4

Vyhodnocení Akčního plánu SO ORP Stod 2021-2022

15. setkání Řídícího výboru ze dne 23. listopadu 2021

1. příloha – prezentace z 15. setkání Řídícího výboru MAP SO ORP Stod

2. příloha – Strategický rámec MAP SO ORP Stod – prosinec 2021

14. setkání Řídícího výboru ze dne 9. června 2021

1. příloha – Aktualizovaný Strategický rámec MAP SO ORP Stod – červen 2021

2. příloha – Vyhodnocení Akčního plánu SO ORP Stod 2020-2021

3. příloha – Akční plán SO ORP Stod 2021 – 2022

4. příloha – Průběžná sebehodnotící zpráva Stod MAPII 3

13. setkání Řídícího výboru ze dne 18. listopadu 2020

1. příloha – Strategický rámec MAP SO ORP Stod – listopad 2020

2. příloha – Informace k projektu MAP III SO ORP Stod

12. setkání Řídícího výboru ze dne 18. května 2020

1. příloha – Aktualizovaný Strategický rámec MAP SO ORP Stod – březen 2020

2. příloha – Připomínkovací formulář Stod

3. příloha – Akční plán SO ORP Stod 2020-2021

4. příloha – Strategický rámec MAP SO ORP Stod

5. příloha – Plán evaluace Stod

6. příloha – Průběžná sebehodnotící zpráva Stod MAPII 2

11. setkání Řídícího výboru ze dne 20. listopadu 2019

1. příloha – prezentace z 11. setkání Řídícího výboru MAP SO ORP Stod

2. příloha – Strategický rámec MAP SO ORP Stod – listopad 2019

10. setkání Řídícího výboru ze dne 11. června 2019

1. příloha – prezentace z 10. setkání Řídícího výboru MAP SO ORP Stod

2. příloha – Akční plán SO ORP Stod 2019-2020

3. příloha – Průběžná sebehodnotící zpráva Stod MAPII 1

9. setkání Řídícího výboru ze dne 12. března 2019

1. příloha – Prezentace z 9. setkání Řídícího výboru MAP SO ORP Stod

2. příloha – Vyhodnocení rozhovorů Stod

3. příloha – Rekapitulace Akčního plánu SO ORP Stod 2018-2019

4. příloha – Návrh Akčního plánu SO OR Stod 2019 – 2020

8. setkání Řídícího výboru ze dne 9. října 2018

1. příloha – prezentace z 8. setkání Řídícího výboru MAP SO ORP Stod

2. příloha – Organizační struktura MAP SO ORP Stod

3. příloha – Komunikační plán MAP SO ORP Stod