MAS Radbuza > SCLLD > Výzvy SCLLD 2014+ > Integrovaný regionální operační program (IROP) > IROP 1.2 Zkvalitnění infrastruktury pro vzdělávání > 8. Výzva MAS Radbuza-IROP-Zkvalitnění infrastruktury pro vzdělávání (II.)

8. Výzva MAS Radbuza-IROP-Zkvalitnění infrastruktury pro vzdělávání (II.)

UZAVŘENÁ

(vyhlášena v termínu 8.10.2018 – 14.12.2018)

Text výzvy

Příloha č. 1 výzvy – Kritéria hodnocení projektů

Kontrolní list FN/P – 8. výzva (schválený ke dni 14.12.2018)

Kontrolní list k věcnému hodnocení – 8. výzva (schválený ke dni 14.12.2018)

Pozvánka seminář

Obecné dokumenty a informace k výzvám

Prezentace ze semináře pro žadatele

Seznam přijatých projektů do 8. výzvy

Projekty doporučené MAS k financování