MAS Radbuza > Projekty MAP > MAP III SO ORP Stod > Orgány MAP III SO ORP Stod

Orgány MAP III SO ORP Stod

Řídící výbor

17. setkání Řídícího výboru ze dne 24. srpna 2022

Zápis 17. setkání ŘV MAP SO ORP Stod

  1. příloha – Jednací řád MAP SO ORP Stod
  2. příloha – Organizační struktura MAP SO ORP Stod
  3. příloha – Komunikační plán MAP SO ORP Stod
  4. příloha – Prezentace ze 17. setkání ŘV MAP SO ORP Stod

 

Pracovní skupina Financování

Pracovní skupina Matematická gramotnost

 

Pracovní skupina Čtenářská gramotnost

 

Pracovní skupina Rovné příležitosti