MAS Radbuza > Projekty MAP > MAP III SO ORP Stod > Orgány MAP III SO ORP Stod

Orgány MAP III SO ORP Stod

Řídící výbor

19. setkání Řídícího výboru ze dne 22. listopadu 2023

Zápis z 19. setkání ŘV MAP SO ORP Stod

  1. příloha – MAP SO ORP Stod aktualizace 2023

 

 18. setkání Řídícího výboru ze dne 20. června 2023

Zápis z 18. setkání ŘV MAP SO ORP Stod

  1. příloha – Strategický rámec MAP SO ORP Stod text červen 2023  Strategický rámec MAP OS ORP Stod červen 2023 – investiční priority pro období 2021-27
  2. příloha – Akční plán 2023 Stod
  3. příloha – Akční plán 2024 Stod
  4. příloha – Akční plán 2025 Stod

 

17. setkání Řídícího výboru ze dne 24. srpna 2022

Zápis ze 17. setkání ŘV MAP SO ORP Stod

  1. příloha – Jednací řád MAP SO ORP Stod
  2. příloha – Organizační struktura MAP SO ORP Stod
  3. příloha – Komunikační plán MAP SO ORP Stod
  4. příloha – Prezentace ze 17. setkání ŘV MAP SO ORP Stod

 

Hlasování per rollam – schválení Strategického rámce ke dni 18. 6. 2022

Zápis z hlasování hlasování per rollam

 

Pracovní skupina Financování

 

 Pracovní skupina Matematická gramotnost

 

Pracovní skupina Čtenářská gramotnost

 

Pracovní skupina Rovné příležitosti