MAS Radbuza > Místní akční skupina > SCLLD 2014+ > Pracovní skupiny

Pracovní skupiny

Pracovní skupiny MAS Radbuza k tvorbě integrované strategie rozvoje

– Pracovní skupina „Zemědělství a podnikání“
– Pracovní skupina „Kulturní dědictví a cestovní ruch“
– Pracovní skupina „Vzdělávání a sociální problematika
– Pracovní skupina „Obnova a rozvoj obcí“
– Pracovní skupina „Životní prostředí a ochrana krajiny“
– Pracovní skupina „Spolková činnost“

Program pracovních skupin:

1. Úvod, zahájení (15 minut) – kolečko (co očekávám od tohoto setkání)
2. Prezentace aktualizované SWOT analýzy území MAS Radbuza (15 minut)
3. Prezentace návrhu priorit a opatření zpracovaných (k řešené tématické oblasti) na základě SWOT analýzy (15 minut)
4. Diskuse k návrhu priorit a opatření (30 minut)
5. Definování aktivit, které naplní jednotlivé priority a opatření (60 minut)
6. Závěr setkání

Orientační doba jednání je 2 hodiny.

Moderování pracovních skupin:
Centrum pro komunitní práci (www.cpkp.cz, tomas.svoboda@cpkp.cz)

Obecná prezentace k jednání pracovních skupin je ke stažení ZDE.

Termíny jednání pracovních skupin:

–       Kulturní dědictví a cestovní ruch (1.10. od 16:00 v Chotěšově)

–       Obnova a rozvoj obcí (3.10. od 16:00 v Tlučné)

–       Životní prostředí a ochrana krajiny (10.10. od 16:00 v Kozolupech)

–       Podnikání a zemědělství (17.10. od 16:00 v Dobřanech)

–       Spolková činnost (22.10. od 16:00 v Neuměři)

–       Vzdělávání a sociální problematika (5.11. od 16:30 ve Stodu)

Podklady pro pracovní skupinu Kulturní dědictví a cestovní ruch jsou ke stažení ZDE.  Zápis z pracovní skupiny je dostupný ZDE

Podklady pro pracovní skupinu Obnova a rozvoj obcí jsou ke stažení ZDE.  Zápis z pracovní skupiny je dostupný ZDE. 

Podklady pro pracovní skupinu Životní prostředí a ochrana krajiny jsou ke stažení ZDE.  Zápis z pracovní skupiny je dostupný ZDE. 

Podklady pro pracovní skupinu Vzdělávání a sociální problematika jsou ke stažení ZDE.  Zápis z pracovní skupiny je dostupný ZDE. 

Podklady pro pracovní skupinu Podnikání a zemědělství jsou ke stažení ZDE.  Zápis z pracovní skupiny je dostupný ZDE. 

Podklady pro pracovní skupinu Spolková činnost jsou ke stažení ZDE.  Zápis z pracovní skupiny je dostupný ZDE. 

Prezenční listiny ze všech šesti jednání pracovních skupin jsou ZDE.