MAS Radbuza > Dotace MAS > Výzvy SCLLD > Integrovaný regionální operační program (IROP) > IROP 1.4 Zkvalitnění infrastruktury pro bezmotorovou dopravu a zvýšení bezpečnosti dopravy > 5. Výzva MAS Radbuza-IROP-Zkvalitnění infrastruktury pro bezmotorovou dopravu a zvýšení bezpečnosti dopravy (I.)

5. Výzva MAS Radbuza-IROP-Zkvalitnění infrastruktury pro bezmotorovou dopravu a zvýšení bezpečnosti dopravy (I.)

UZAVŘENÁ

5. Výzva MAS Radbuza-IROP-Zkvalitnění infrastruktury pro bezmotorovou dopravu a zvýšení bezpečnosti dopravy (I.)

Text výzvy

Příloha č. 1 Kritéria hodnocení projektů

Příloha č. 2 Interní postup MAS

Pozvánka seminář

Obecné dokumenty a informace k výzvám

Prezentace ze semináře pro žadatele

Seznam přijatých projektů do 5. výzvy

Seznam projektů vybraných MAS k podpoře