MAS Radbuza > Školství a vzdělávání

Školství a vzdělávání

Ahoj, já jsem Štěpánka.

Pomohu Vám lépe se orientovat v dotacích pro školy, školky a další vzdělávací organizace. Kdekoliv uvidíte mojí postavičku budete vědět, že jsou zde uveřejněny informace k dotacím pro školy, školky a další vzdělávací organizace.

V případě, že máte již vymyšlený konkrétní projektový záměr, vyplňte prosím nejprve tento formulář (návod pro vyplnění najdete zde), který slouží k utřídění myšlenek před podáním Žádosti o dotaci na MAS. Vyplněný formulář zašlete na kontaktní email: info@mas-radbuza.cz a následně můžete využít i osobní konzultace v kanceláři MAS Radbuza, z.s.

Žádost lze podat do následujících opatření/Fichí:

IROP
1.2 Zkvalitnění infrastruktury pro vzdělávání
OPZ
2.1 Podpora zaměstnanosti
2.3 Podpora sociálních a návazných služeb
2.4 Prorodinná opatření

 

Projekty zjednodušeného vykazování (Šablony)

SEMINÁŘE K ŠABLONÁM:

Pozvánka na seminář k projektům zjednodušeného vykazování 20.4.2018 – ZDE

Pozvánka na seminář k projektům zjednodušeného vykazování 27.4.2018 – ZDE

Pozvánka na seminář k projektům zjednodušeného vykazování 31.5.2018 – ZDE

Prezentace ze semináře k šablonám – ZDE

V rámci provozních výdajů při realizaci SCLLD má MAS Radbuza v alokované částce k dispozici i finanční prostředky přerozdělené od MŠMT na animaci mateřských a základních škol v oblasti projektů zjednodušeného vykazování, tzv. šablon. MAS Radbuza tak může pomáhat školám a školkám při zpracovávání, realizaci a vyúčtování projektů. MAS Radbuza poskytuje veškeré rady a činnosti zdarma.

MAS Radbuza poskytuje svou pomoc především po technické stránce věci. Po odborné stránce do procesu vstupuje organizace NIDV – Národní institut pro další vzdělávání. Samozřejmě, pokud škola pomoc nebude potřebovat, nebo si vybere komerční subjekt pro zpracování projektů šablon, je to jen a pouze na jejím rozhodnutí.

VÝZVY Č. 02_16_022 A Č. 02_16_023 PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ – ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I.

Projekty MAP

Samotný MAP by se dal charakterizovat jako platforma/partnerství lidí a institucí a jeho cílem by měla být podpora a nastartování konkrétní spolupráce ředitelů, učitelů, zřizovatelů škol, rodičů a neziskových organizací v daných SO. MAS Radbuza realizuje projekty MAP v SO ORP Nýřany a SO ORP Stod.

MAP nabízí prostor pro setkávání, vzdělávání a výměnu zkušeností. Strategický rámec MAP je povinnou přílohou projektů základních škol pro IROP 2.4. MAP bude podkladem pro zacílení výzev na projekty tématických partnerství a sítí OP VVV i obsahové a regionální zaměření výzev OP VVV.