MAS Radbuza > SCLLD > Výzvy SCLLD > Operační program Zaměstnanost (OPZ) > OPZ 2.4 Prorodinná opatření > 1.výzva MAS Radbuza-OPZ-Prorodinná opatření (I.)

1.výzva MAS Radbuza-OPZ-Prorodinná opatření (I.)

1.výzva MAS Radbuza-OPZ-Prorodinná opatření (I.)

Text výzvy

Příloha č. 1 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 3 – Stanovy MAS Radbuza

Příloha č. 4 – Jednací řád Valné hromady

Příloha č. 5 Jednací řád Výkonné rady

Příloha č. 6 Jednací řád Dozorčí rady

Příloha č. 7 Jednací řád Výběrové komise MAS Radbuza

Obecné dokumenty k výzvám 

Pozvánka seminář pro žadatele

Prezentace ze semináře pro žadatele k 1. výzvě

Odpovědi na dotazy ze semináře

Nejčastější dotazy v rámci podpory prorodinných opatření obcí a aktérů na místní úrovni

Pozvánka na seminář pro příjemce 1. výzvy

Prezentace ze semináře pro příjemce k 1. výzvě

Seznam podaných Žádostí o podporu v rámci 1. výzvy

Seznam vybraných a nevybraných projektů podaných v rámci 1. výzvy