MAS Radbuza > SCLLD > Výzvy SCLLD 2014+ > Integrovaný regionální operační program (IROP) > IROP 1.5 Zkvalitnění infrastruktury pro sociální podnikání > 3. Výzva MAS Radbuza-IROP-Zkvalitnění infrastruktury pro sociální podnikání (I.)