MAS Radbuza > SCLLD > Výzvy SCLLD 2014+ > Integrovaný regionální operační program (IROP) > IROP 1.2 Zkvalitnění infrastruktury pro vzdělávání > 4. Výzva MAS Radbuza-IROP-Zkvalitnění infrastruktury pro vzdělávání (I.)