MAS Radbuza > Projekty MAP > MAP III SO ORP Nýřany > Orgány MAP III SO ORP Nýřany

Orgány MAP III SO ORP Nýřany

Řídící výbor

17. setkání Řídícího výboru ze dne 24. srpna 2022

Zápis ze 17. setkání ŘV Nýřany

  1. příloha – Jednací řád MAP Nýřany
  2. příloha – Organizační struktura MAP SO ORP Nýřany
  3. příloha – Komunikační plán MAP SO ORP Nýřany
  4. příloha – Prezentace ze 17. setkání ŘV MAP SO ORP Nýřany

 

Pracovní skupina Financování

 

Pracovní skupina Matematická gramotnost

 

 

Pracovní skupina Čtenářská gramotnost

 

Pracovní skupina Rovné příležitosti