MAS Radbuza > Projekty MAP > MAP III SO ORP Nýřany > Orgány MAP III SO ORP Nýřany

Orgány MAP III SO ORP Nýřany

Řídící výbor

19. setkání Řídícího výboru ze dne 21. listopadu 2023

Zápis z 19. setkání ŘV MAP SO ORP Nýřany

  1. příloha – MAP SO ORP Nýřany aktualizace 2023

18. setkání Řídícího výboru ze dne 21. června 2023

Zápis z 18. setkání ŘV MAP SO ORP Nýřany

  1. příloha – Strategický rámec MAP Nýřany – text  Strategický rámec MAP – investiční priority pro období 2021-27
  2. příloha – Akční plán 2023 Nýřany
  3. příloha – Akční plán 2024 Nýřany
  4. příloha – Akční plán 2025 Nýřany

Hlasování per rollam – schválení Strategického rámce ke dni 19. 12. 2022

Zápis Nýřany – Strategický rámec – hlasování per rollam

17. setkání Řídícího výboru ze dne 24. srpna 2022

Zápis ze 17. setkání ŘV MAP SO ORP Nýřany

  1. příloha – Jednací řád MAP Nýřany
  2. příloha – Organizační struktura MAP SO ORP Nýřany
  3. příloha – Komunikační plán MAP SO ORP Nýřany
  4. příloha – Prezentace ze 17. setkání ŘV MAP SO ORP Nýřany

Hlasování per rollam – schválení Strategického rámce ke dni 18. 6. 2022

Zápis z hlasování per rollam

 

Pracovní skupina Financování

 

Pracovní skupina Matematická gramotnost

 

Pracovní skupina Čtenářská gramotnost

 

Pracovní skupina Rovné příležitosti